Presidents

Els presidents de l’Esbart Santa Anna:

  • Antoni Albós (1950 – 1964)
  • Pere Joan Tomàs (1964 – 1969)
  • Eduard Sànchez (1969)
  • Josep Mª Queró (1969 – 1995)
  • David Borràs (1995 – 1997)
  • Jordi Tudó (1998 – 2005)
  • Jordi Moreno (2005 – 2013)
  • Josep Mª Martín de Haro (2014 – 2020)
Antoni Albós, el primer president de l’Esbart Santa Anna, de 1950 a 1964, amb l’actual president Josep Mª Martín de Haro. La fotografia és de l’any 2019, al domicili particular de l’Antoni Albós.